Grundläggande ekonomi

1. Introduktion

2. Vad är ekonomi?

3. Företagets/organisationens intressenter

4. Ekonomiska begrepp

5. Resultaträkning

6. Balansräkning

7. Prissättning

8. Lönsamhet

9. Kalkylering

10. Likviditet

11. Nyckeltal

12. Budget

13. Investeringar

14. Skatter och Avgifter

15. Affärsmässighet

16. Avslutning