Reagens Affärsutveckling har blivit utsedda och upphandlade till att vara Affärscoacher inom Högskolans projekt ”Knowledge Transfer Partnerships”.

Reagens Affärsutveckling bidrar med erfarenhet och kompetens inom Affärsutveckling och Affärsmässighet i projektet