Affärsspel och Business Game – Affärsutbildning

Affärsspel eller Business Game som verktyg för Affärsutbildning kan vara samma sak som en Affärssimulering om det är rätt utformat och genomfört. Vi på Reagens Affärsutveckling föredrar att benämna våra verktyg för Affärssimuleringar, då den simulerade verksamhetens utveckling bygger på deltagarnas fattade beslut, och då inte blandas samman med enklare spel där utvecklingen ofta bygger på slumpen via tärningsslag eller att deltagaren har dragit rätt kort.

Det vi själva kan tycka ligger närmare ett Affärs eller Företagsspel är våra kortvarianter för konferenser eller andra träffar, även om de också bygger på att deltagarna fattar egna beslut som inte styrs av slumpen.

Om det är så att du letar efter ett affärsspel låt inte benämningen på pedagogiken, eller verktyget, styra ditt beslut. Titta på innehåll, genomförande och deltagarnas interaktivitet i utbildningsinsatsen och givetvis syfte och mål med din investering i kompetensutveckling.
Då pratar vi om en Affärssimulering.