Ekonomikortet

En utbildning och grundkompetens i ekonomi för icke-ekonomer.

Alla i ett företag, eller en organisation, måste kunna förstå helheten, ekonomisk orsak och verkan och de ekonomiska konsekvenserna av aktiviteter och beteenden för att kunna bidra till företagets utveckling på ett bra sätt.

Allt som sker i en organisation påverkar företagets, eller organisationens, ekonomi och avspeglas i de ekonomiska rapporterna. Och, alla medarbetare påverkar ekonomin på ett eller annat sätt.
Därför är det viktigt att alla medarbetare också har en grundkompetens i ekonomi.

– Ett Ekonomikort.

Ekonomikortet är ett bevis på genomförd utbildning och erhållen grundkompetens i ekonomi som ger en möjlighet att vara engagerad och delta i ekonomiska frågor.

Ekonomikortet vänder sig främst till icke-ekonomer som avdelningschefer, projektledare, arbetsledare, sälj- och marknadspersonal, men också till medarbetare på ekonomiavdelningar som i sitt dagliga arbete inte kommer i kontakt med hela den ekonomiska bilden i organisationen. – Egentligen en utbildning för alla medarbetare.

Ekonomikortet är även en mycket lämplig utbildning för ett flertal olika program på Universitet, Högskolor och Yrkes Högskolor för att ge studenterna en bättre kunskap om den verklighet de kommer ut till. Förmodligen kommer anställningsbarheten att öka om de kan visa upp en kunskap i affärsekonomi.

Ekonomikortet genomförs med så kallad ”Blended Learning” där vissa moment sker via föreläsningar över nätet och andra moment sker på plats i ”klassrum”. Men det handlar då inte om traditionell katederundervisning och föreläsning. Här används det kanske mest effektiva lärandeverktyget som finns för kunskap och framförallt förståelse, Simuleringar (eller Affärsspel som det ibland kallas).

Det pedagogiska verktyget som används är Reagens Affärssimuleringar för att på bästa sätt ge deltagarna en möjlighet att träna på olika situationer, arbeta i grupp och lära av varandra, analysera uppkomna situationer, dra slutsatser – och ta konsekvenserna av fattade beslut.

Se mer om ekonomikortet på www.ekonomikortet.se