Företagsspel Konferenser och Kick off

En Affärssimulering/företagsspel tidsmässigt anpassat för konferenser, kundträffar och andra tillfällen där tiden är en starkt begränsande faktor.
Nytta med Nöje har varit ett uttalande från tidigare kunder då deltagarna tycker det är en trevlig aktivitet samtidigt som spelet ger en ökad kunskap, eller insikt om olika områden. Ibland har spelen kallats för ”Reagens Light” då de är förenklade, och snabbare, varianter av Reagens Affärssimuleringar.

Trots det förenklade genomförandet kan, och har, Företagsspelen användas i mycket kvalificerade sammanhang. Antingen som en plattform för utökade diskussioner eller för teorigenomgångar. I simuleringen hanteras i stort sett samma frågor som Affärssimuleringarna men på ett förenklat sätt. Ett lärandemoment är även här att förstå, tolka ekonomiska rapporter och öka insikten om att använda rapporterna som ett styr och analysverktyg för alla medarbetare.

Simuleringen kan anpassas och skräddarsys för olika syften och fokusområden med bland annat omvärldsfaktorer och marknadssituation.

Målgrupp

Alla medarbetare, kunder, leverantörer.

Tidsåtgång

4 timmar men kan utökas med teoriavsnitt och fördjupade diskussioner.

Antal deltagare

12 – 24 deltagare. Större antal deltagare kan vara möjligt med specialarrangemang.