Affärssimulering Produktionsbolag

En affärssimulering/affärsspel anpassad för producerande företag med en produktionslina/ produktionsprocess.

I simuleringen hanteras produktionskapacitet, råvaruflöde, PIA, färdigvarulager och försäljning. Prissättning, säljåtgärder och kostnadskontroll är som alltid en viktig del i Reagens Affärssimuleringar. En väsentlig del i simuleringen är hur deltagarna utvecklar/kan utveckla leverantörssamarbete och effektivisering av produktionsprocessen.

Anpassning av simuleringen kan relativt enkelt skräddarsys och göras till olika fokusområden som till exempel kapital-rationalisering, supply chain, eller affärsutveckling med att lägga ett större fokus på tjänster kopplade till hårdvaran.

Ett av de viktiga lärandemomenten är att förstå, tolka ekonomiska rapporter och öka insikten om att använda rapporterna som ett styr och analysverktyg.

Målgrupp

Avdelningschefer och arbetsledare, och naturligtvis blivande chefer, och medarbetare som kan ha nytta av en större förståelse för helheten i en producerande verksamhet som sälj och marknad, ekonomi och HR. Minskad suboptimering kan då vara en ingående del.

Tidsåtgång

1- 2 dagar något beroende på syfte och mål.

Antal deltagare

12 – 24 deltagare. Större antal deltagare kan vara möjligt med specialarrangemang.