Affärssimulering Tjänsteföretag

En Affärssimulering/företagsspel anpassat för tjänsteföretag där ett stort fokus är kapacitet, debiterbarhet och tjänsteutveckling.
I simuleringen hanteras vidareutveckling av medarbetare för utökad flexibilitet och debiterbarhet, och därmed kapacitetsutnyttjande. Prissättning, säljåtgärder och kostnadskontroll är som alltid av viktig del i Reagens Affärssimuleringar.

Ett av de viktiga lärandemomenten är att förstå, tolka ekonomiska rapporter och öka insikten om att använda rapporterna som ett styr och analysverktyg för alla medarbetare.

Simuleringen kan anpassas och skräddarsys för olika syften och fokusområden med bland annat omvärldsfaktorer och marknadssituation.

Målgrupp

Avdelningschefer, projektledare, konsulter och medarbetare som kan ha nytta av en större förståelse för helheten i ett tjänsteföretag som sälj och marknad, ekonomi och HR. Ofta lämpligt för samtliga medarbetare i en organisation.

Tidsåtgång

1- 2 dagar något beroende på syfte och mål.

Antal deltagare

12 – 24 deltagare. Större antal deltagare kan vara möjligt med specialarrangemang.