Affärsutbildning och Affärsutveckling genom effektiva verktyg.

Reagens Affärsutveckling arbetar i många fall, framförallt för större företag och organisationer, med skräddarsydda kundanpassade lösningar. För det något mindre företaget jobbar vi oftast med standardiserade modeller som kundanpassas.

Hur kan dina medarbetare enklare och snabbare bidra till utvecklingen?

Prata med oss!
En del av vad och hur man kan göra det finns med här på sidan, men för att beskriva hur man eventuellt kan göra det för just dina behov är alltid en personlig kontakt bättre.

Vår kompetens

Efter femton års erfarenhet med utbildningar och simuleringar i affärsförståelse och affärsmässighet vågar vi påstå att vi kan hantera det flesta behov som kan dyka upp.

Reagens Affärsutveckling har också sedan många år en mycket gedigen erfarenhet som konsulter inom affärsutveckling, redovisning, marknadskommunikation, ekonomikonsulting, varumärkesarbete och affärscoachning.

Genom vår egen kompetens och erfarenhet, eller tillsammans med någon av våra partners, täcker vi in de flesta tänkbara områdena för ökad kunskap om, eller förståelse för, affärsutveckling och affärsmässighet. Oavsett om det handlar om generell affärsförståelse för bredare grupper, eller specifika fokus på tex. kapitalrationalisering, kunders verksamhet, eller annat fokusområde, kan vi genomföra utbildningar och/eller implementering av förändringsprojekt.

Konsultverksamhet

Baserat på många års arbete i ren linjeverksamhet och konsultverksamhet med affärsutveckling, företagsekonomi och marknadskommunikation, jobbar Reagens Affärsutveckling även med konsultuppdrag.

Exempel på konsultuppdrag är, coacher i affärsutveckling och marknadskommunikation, affärscoacher och redovisningskonsulter, ekonomikonsulter åt ägarledda företag, strategi och positioneringsarbete, och organisationsutveckling för ägarledda företag.

Dessutom finns en lång erfarenhet från styrelsearbete, marknadsgrupper och rådgivare i företag, föreningar och organisationer, inom Reagens Affärsutveckling.

Sist men inte minst har vi kunskap och erfarenhet från många års eget företagande och uppstart av företag inom ett flertal olika branscher.

Utbildningar

Standardiserade eller skräddarsydda lösningar – manuella och med digitala hjälpverktyg. Fysiska möten och/eller blended learning. Introduktioner och uppföljning. Innehåll och genomförande styrs av uppdragsgivarens mål och behov för bästa resultat.