Distansutbildning som ny möjlighet

Läs mer klicka här

Reagens Affärsutveckling – affärssimuleringar, utbildning och konsultuppdrag

Reagens Affärssimuleringar är ett verktyg för kompetensutveckling i affärsmässighet. Det är också en metodik för faktabaserad insikt i affärsutveckling med helhetssyn, ekonomiska samband och konsekvenser av beslut och aktiviteter.
Våra affärssimuleringar kan genomföras via ett flertal olika generiska modeller anpassade till din verksamhetstyp:

Vi kan också erbjuda skräddarsydda, kundanpassade modeller som helt fokuserar på din verksamhets behov och mål.

Genom Reagens kan du också få kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling genom utbildning och våra konsulter.

Vi arbetar metodiskt och kostnadseffektivt, du får en lyhörd partner som det är enkelt att samarbeta med.

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om vilka vi är och hur vi jobbar, med exempel på kunder från vår mångåriga erfarenhet med affärssimuleringar.

Hur vi kan skräddarsy olika lösningar, eller hur ett projekt kan se ut hos dig, ger vi gärna exempel på.

Välkommen att kontakta oss!

Strategiskt tänkande och styrning
– Strategi för utveckling.

Hur arbetar ni idag med Strategiska beslut? Hur bra är medarbetarna på att skilja på Strategi och taktiska aktiviteter? Och vilka strategiska beslut är viktiga för en långsiktig hållbarhet och utveckling?

Läs mer om strategiskt tänkande och styrning klicka här

Slide Hur kan dina medarbetare enklare och snabbare bidra till utvecklingen? Prata med oss! En del av vad och hur man kan göra det finns med här på sidan, men för att beskriva hur man eventuellt kan göra det för just dina behov är alltid en personlig kontakt bättre. Skicka uppgifterna så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

  Ditt namn

  Din e-post

  Telefon

  Vår kompetens

  Efter femton års erfarenhet med utbildning och simuleringar i affärsförståelse och affärsmannaskap vågar vi påstå att vi kan hantera de flesta behov som kan dyka upp.

  Vi på Reagens Affärsutveckling har också sedan många år en mycket gedigen erfarenhet som konsulter inom

  • Affärsutveckling
  • Redovisning
  • Marknadskommunikation
  • Ekonomikonsulting
  • Varumärkesarbete
  • Affärscoachning

  Genom vår egen kompetens och erfarenhet, och tillsammans med någon av våra partners, täcker vi in de flesta tänkbara områdena för ökad kunskap och förståelse inom affärsutveckling och affärsmässighet. Vi kan genomföra utbildningar och/eller implementering av förändringsprojekt. Oavsett om det handlar om generell affärsförståelse för bredare grupper, specifika fokus på exempelvis kapitalrationalisering, kunders verksamhet, eller annat fokusområde.

  Utbildning i affärsutveckling

  Standardiserade eller skräddarsydda lösningar för kompetensutveckling. Innehåll och genomförande styrs av din verksamhets/projektets mål och behov för bästa resultat.

  • Välutformade manuella metoder och digitala hjälpverktyg.
  • Fysiska möten och/eller blended learning.
  • Introduktioner och uppföljning för effekt av utbildningen.

  Kontakta oss så tar vi reda på vilket upplägg som passar bäst.

   

  Konsultverksamhet

  Baserat på många års arbete i ren linjeverksamhet och konsultverksamhet med affärsutveckling, företagsekonomi och marknadskommunikation, jobbar Reagens affärsutvecklare även med konsultuppdrag.

  Exempel på våra konsultuppdrag:

  • Affärsutveckling
  • Marknadskommunikation
  • Affärscoachning
  • Redovisning
  • Ekonomi i ägarledda företag
  • Strategi och positioneringsarbete
  • Organisationsutveckling för ägarledda företag

  Dessutom har vi inom Reagens Affärsutveckling en lång erfarenhet från styrelsearbete, marknadsgrupper och rådgivning i företag, föreningar och organisationer. Sist men inte minst har vi kunskap och erfarenhet från många års eget företagande och uppstart av företag inom ett flertal olika branscher. Vad kan vi göra för dig?

  Dra nytta av oss – Kontakta oss!