Verksamhetssimulering Offentlig sektor

En verksamhetssimulering anpassat för offentlig sektor där ett stort fokus är att nå största kundnytta i en budgetstyrd verksamhet.

I simuleringen hanteras kapacitetsutnyttjande och hur verksamheten kan utvecklas för att utnyttja de ekonomiska och personella resurserna på bästa sätt.

Ett av de viktiga lärandemomenten är att förstå, tolka ekonomiska rapporter och öka insikten om att använda rapporterna som ett styr och analysverktyg för alla medarbetare.

Simuleringen kan anpassas och skräddarsys för olika syften och fokusområden med bland annat omvärldsfaktorer och marknadssituation.

Målgrupp

Politiskt styrda organisationer, förvaltningar och offentliga bolag.
Exempel på gjorda anpassningar är sjukvård/vårdcentraler, tandvård och olika förvaltningar. För offentliga bolag är Affärssimuleringar troligen mer lämpade beroende på syfte och mål med utbildningsinsatsen.

Tidsåtgång

1- 2 dagar något beroende på syfte och mål.

Antal deltagare

12 – 24 deltagare. Större antal deltagare kan vara möjligt med specialarrangemang.