Affärssimulering Handel & Distribution

I många större organisationer är relativt få medarbetare involverade i produktions- processen, betydligt fler kan vara delaktiga i projekt, utveckling, inköp, logistik, sälj och marknad.

Handel & Distribution är anpassat grossist företag och kedjor, utifrån grossistens perspektiv och producerande bolag men att då inte involvera själva tillverkningen. I simuleringen hanteras varuflöde, lager, logistik, sälj & marknad.

Prissättning, säljåtgärder och kostnadskontroll är som alltid av viktig del i Reagens Affärssimuleringar.

Ett av de viktiga lärandemomenten är att förstå, tolka ekonomiska rapporter och öka insikten om att använda rapporterna som ett styr och analysverktyg.

Målgrupp

Avdelningschefer, arbetsledare, ekonomer som behöver få en helhetsbild, projektledare, säljare och andra grupper, och även medarbetare från produktion som vill få en bättre bild av andra delar av verksamheten.

Tidsåtgång

1- 2 dagar något beroende på syfte och mål.

Antal deltagare

12 – 24 deltagare. Större antal deltagare kan vara möjligt med specialarrangemang.