Affärssimulering Handel – Butik

En Affärssimulering/företagsspel anpassat för butiksverksamhet som affärs/butikskedjor där ett stort fokus är säljåtgärder och merförsäljning, inköp-lager och svinn.

I simuleringen hanteras den enskilde medarbetarens möjligheter att påverka resultat och lönsamhet och verksamhetens konkurrensförmåga. Prissättning, säljåtgärder och kostnadskontroll är som alltid av viktig del i Reagens Affärssimuleringar.

Ett av de viktiga lärandemomenten är att förstå, tolka ekonomiska rapporter och öka insikten om att använda rapporterna som ett styr och analysverktyg för alla medarbetare.

Simuleringen kan anpassas och skräddarsys för olika syften och fokusområden med bland annat vikten av EMV, omvärldsfaktorer och marknadssituation.

Målgrupp

Butikschefer, avdelningschefer, och naturligtvis blivande butikschefer och avdelningschefer, projektledare och medarbetare på kedjans huvudkontor som kan ha nytta av en större förståelse för en butiks vardag.

Tidsåtgång

1- 2 dagar något beroende på syfte och mål.

Antal deltagare

12 – 24 deltagare. Större antal deltagare kan vara möjligt med specialarrangemang.