Strategiskt tänkande och styrning
– Strategi för utveckling.

simuleringHur arbetar ni idag med Strategiska beslut? Hur bra är medarbetarna på att skilja på Strategi och taktiska aktiviteter? Och vilka strategiska beslut är viktiga för en långsiktig hållbarhet och utveckling?

Reagens Affärsutveckling har tillsammans med en stor nationell organisation utvecklat en ny produkt som fokuserar på att utveckla det strategiska tänkandet och styrningen av en verksamhet, eller grupp. Den kan vi nu erbjuda alla som vill utveckla sitt strategiska arbete.

Utöver utvecklat strategiskt tänkande och styrning är delsyften med ”Strategi för utveckling” att underlätta framtida svåra beslut och fokus på en långsiktig hållbar verksamhet genom att arbeta och träna i en simulerad miljö.

För vem och vilka.

”Strategi för utveckling” är lämpligt och passar så väl styrelser och ledningsgrupper för att utveckla strategisk styrning, som för medarbetargrupper för ökad förståelse för skillnaden mellan taktik och strategi.

 

150 eller 10 deltagare.

4 timmar eller en dag.

”Strategi för utveckling” kan genomföras på mycket stora grupper på över 100 deltagare eller i mindre sammanhang med 10 deltagare. Tiden för genomförandet kan anpassas från 4 timmar till 1 – 1 ½ dag beroende på syfte och mål.

Behöver vi nämna att ”Strategi för utveckling” har fått ett mycket bra mottagande

från deltagare och vår uppdragsgivare?

Uttalande från en deltagare;

”Hej!

Tack för en fantastiskt inspirerande dag! Oj, vilket nyttigt sätt för förtroendevalda att hantera sitt uppdrag och tvingas vara strategiska. Som jag sa så gick jag till dagens övning med viss skepticism – jag har ju varit med några vändor…. Men det här var verkligen superbra och så matnyttigt!”

 

Uttalande från vår uppdragsgivare;

”Vi tycker det har varit väldigt positivt och den bild vi får från deltagarna styrker denna uppfattning. Jag tror att det landar helt rätt och tänker att det gäller att komma ihåg att det också är en process. Det här är första steget och om vi orkar hålla i och arbeta vidare med frågan kan det bli en stark effekt på styrelsearbetet.

Det har också varit positivt att ha externa föreläsare/processledare med, det ger mer energi än att bara se oss vanliga tjänstemän.

Så stort tack så här långt!”

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om ”Strategi för utveckling”.