Strategiskt tänkande och styrning
– Strategi för utveckling.

simuleringHur arbetar ni idag med Strategiska beslut? Hur bra är medarbetarna på att skilja på Strategi och taktiska aktiviteter? Och vilka strategiska beslut är viktiga för en långsiktig hållbarhet och utveckling?

Reagens Affärsutveckling har tillsammans med en stor nationell organisation utvecklat en ny produkt som fokuserar på att utveckla det strategiska tänkandet och styrningen av en verksamhet, eller grupp. Den kan vi nu erbjuda alla som vill utveckla sitt strategiska arbete.

Utöver utvecklat strategiskt tänkande och styrning är delsyften med ”Strategi för utveckling” att underlätta framtida svåra beslut och fokus på en långsiktig hållbar verksamhet genom att arbeta och träna i en simulerad miljö

Många organisationer eller individer blandar ihop eller förväxlar strategi med taktik. Ofta så tror eller säger man att man är är strategisk när det egentligen är så  att man tar taktiska beslut eller genomför taktiska åtgärder.

Taktik präglas många gånger av snabba lösningar som syftar till kortsiktiga resultat. Konsekvensen blir att organisationens taktik i praktiken styrs av omvärlden, vilket äventyrar den långsiktiga framgången.

Alltså måste varje taktisk åtgärd värderas med utgångspunkt i hur den bidrar till den långsiktiga strategin. Tyvärr är många organisationer idag taktiksyrda. Det leder ofta till frekventa och kortvariga upp- och nedgångar. Och en trolig långsiktig nedgång.

Då hjälper det inte att kalla taktiken för strategi.

Strategi kontra taktik

Strategi är vägvalet du gör – VAD

Taktik är sättet du gör det på – HUR

Allt relaterat till de fastställda långsiktiga målen.

Eller som Sun Zi uttryckde det redan 540 f.kr.

”Strategy without tactics is the slowest way to victory.

Tactics without strategy is the noise before defeat”

För vem och vilka.

”Strategi för utveckling” är lämpligt och passar så väl styrelser och ledningsgrupper för att utveckla strategisk styrning, som för medarbetargrupper för ökad förståelse för skillnaden mellan taktik och strategi.

I ”Strategi för utveckling” inleds med att deltagarna får möjlighet att analysera och utvärdera omvärldens påverkan inför framtiden och hur man i sin organisation arbetar idag med strategiska beslut inom olika områden.

Med det arbetet som plattform fortsätter deltagarna med att analysera en fingerad (eller sin egen) organisation efter givna förutsättningar och arbetar sedan fram kedjan. Strategiska beslut – Taktiska aktiviteter – Konsekvens analys – Ekonomiska konsekvenser.

150 eller 10 deltagare.

4 timmar eller en dag.

”Strategi för utveckling” kan genomföras på mycket stora grupper på över 100 deltagare eller i mindre sammanhang med 10 deltagare. Tiden för genomförandet kan anpassas från 4 timmar till 1 – 1 ½ dag beroende på syfte och mål.

Behöver vi nämna att ”Strategi för utveckling” har fått ett mycket bra mottagande

från deltagare och vår uppdragsgivare?

Uttalande från en deltagare;

”Hej!

Tack för en fantastiskt inspirerande dag! Oj, vilket nyttigt sätt för förtroendevalda att hantera sitt uppdrag och tvingas vara strategiska. Som jag sa så gick jag till dagens övning med viss skepticism – jag har ju varit med några vändor…. Men det här var verkligen superbra och så matnyttigt!”

 

Uttalande från vår uppdragsgivare;

”Vi tycker det har varit väldigt positivt och den bild vi får från deltagarna styrker denna uppfattning. Jag tror att det landar helt rätt och tänker att det gäller att komma ihåg att det också är en process. Det här är första steget och om vi orkar hålla i och arbeta vidare med frågan kan det bli en stark effekt på styrelsearbetet.

Det har också varit positivt att ha externa föreläsare/processledare med, det ger mer energi än att bara se oss vanliga tjänstemän.

Så stort tack så här långt!”

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om ”Strategi för utveckling”.