Affärssimulering – det effektiva verktyget för Affärsutbildning

Affärssimulering, företagssimulering, affärsspel eller företagsspel – kärt barn har många namn. Det handlar om en metodik som är kanske det effektivaste verktyget som finns i en lärande process.

Enligt Professor Peter Gärdenfors vid Lunds Universitet som forskar i hjärnans lärande, är just simuleringar ett pedagogiskt verktyg med stor potential. I lärandet handlar det om förståelse, att se mönster och uppnå aha-upplevelser enligt Peter. Så här uttrycker han det.

Förståelse

 • Att förse elever med information är en ytlig form av undervisning. Att hjälpa dem att nå kunskap genom att träna dem att tolka och värdera informationen är en betydligt bättre form. Men den bästa formen av lärande är den som leder till att eleverna förstår det material de lär.
 • En ny insikt är ofta kopplad till en tydlig aha-upplevelse. Aha-upplevelsen uppstår när bitarna faller på plats.
 • Enligt min uppfattning förstår man något när man ser ett meningsfullt mönster i en mängd fall inom en kunskapsdomän

Simulering

 • Som ett exempel på ett pedagogiskt verktyg med stor potential att stödja elevernas förståelse vill jag hålla fram simuleringsprogram. En simulering innebär att man ersätter ett händelseförlopp i verkligheten med en dynamisk modell där de väsentligaste variablerna finns med. Man kan säga att simuleringar är en form av visualiseringar – nämligen visualiseringar av dynamiska system.

Det är det vi arbetar med i affärssimuleringar och det är därför vi föredrar att kalla det just affärssimulering och inte affärsspel. Vi fokuserar på resultat och långsiktiga effekter; mer än en trevlig stund med ett spel.

I många fall arbetar vi med skräddarsydda och kundanpassade simuleringar där syfte och mål styr innehåll och genomförande. Reagens Affärssimuleringar finns dock i ett antal generiska versioner anpassade för olika typer av verksamhet:

Hur kan dina medarbetare enklare och snabbare bidra till utvecklingen?

Prata med oss!

En del av vad och hur man kan göra det finns med här på sidan, men för att beskriva hur man eventuellt kan göra det för just dina behov är alltid en personlig kontakt bättre.

Skicka uppgifterna så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

  Ditt namn

  Din e-post

  Telefon

  Affärssimulering – din verklighet i simulerad miljö.

  Strategiska och taktiska beslut

  Reagens affärssimulering syftar till att ge deltagare en genuin förståelse för affären och vad som generar resultat. Under en till två dagar driver deltagarna gruppvis ett fiktivt företag på en konkurrensutsatt marknad. Företaget som simuleras kan till exempel vara ett handels- och distributionsföretag, tillverkande företag eller tjänsteföretag, beroende på vilka företagsekonomiska frågeställningar som ska lyftas fram. Deltagarna tar strategiska beslut inom områden som påverkar och utvecklar företaget:

  • prissättning
  • säljresurser
  • marknadsföring
  • kompetensutveckling
  • hyror
  • effektiviseringar
  • andra viktiga investeringar

  Analyser och tolkning av information

  Deltagarna upprättar och analyserar ekonomisk information, och motiveras på detta sätt att delta aktivt i seminariet och verka. Under simuleringen arbetar deltagarna självständigt men har tillgång till en handledare som fungerar som bollplank och mentor i olika frågor om strategier, affärsutveckling, investering, marknadsbeslut och annat som kan aktualiseras.

  Målsättningen med att använda Reagens Affärssimulering är att öka deltagarnas förståelse för vad det är som gör varje bolag vinstgivande och framgångsrikt, och att sedan i praktiken omsätta den ökade förståelsen och affärsmässigheten i sitt dagliga arbete.

  Teori och praktik

  Deltagarnas utveckling av företagen varvas med korta teoripass som kopplar samman vad som sker i företagen med finansiella teorier kring lönsamhet och företagsutveckling.

  Denna situationsanpassade teorianvändning ger praktisk förankring som i sin tur ökar lärandet och motivationen hos deltagarna.

  Slutligen låter simuleringen deltagarna driva sina egna företag på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. På så sätt stärks möjligheterna för överföring till deras vardagliga arbete. Samtidigt är affärssimuleringen flexibel nog att låta deltagarna testa kreativa lösningar som de annars kanske inte skulle ha vågat sig på. Nu i en trygg miljö där orsak och verkan för olika händelser diskuteras tillsammans.

  Kontakta oss så tar vi reda på vilket upplägg som passar bäst!