Vi hade utbildning för ett antal gymnasielärare för ca en vecka sedan. Vid en diskussion nämnde några lärare ”Covidelever” som en förklaring till en lägre kunskapsnivå och sämre resultat på skrivningar. Beskrivningen syftade då på elevernas distans-undervisning under pandemin.

Självklart väldigt tråkigt och olyckligt för eleverna att det har blivit så.

Vi tycker det visar hur viktigt det är med fysiska lektioner på plats för ett bra kärande och för att nå uppsatta lärandemål.

Därför håller vi oss envist fast vid utbildningar på plats med fysisk närvaro som vår huvudinriktning. Självklart för att på ett effektivt sätt nå de resultat och den effekt utbildningen avser.

Det innebär för den skull inte, att vi inte har digitala hjälpmedel eller ”blended learning” om, eller när, det ökar lärandet.

 

Och visst Reagens genomför även distansutbildning om så krävs då det absolut inte finns andra möjligheter.