110 deltagare vid ett och samma tillfälle i en gemensam lokal

En imponerande upplevelse, även för oss, att se 110 deltagare från en stor rikstäckande organisation under 4 timmar ta sig an sina uppgifter, med ett enormt engagemang och en positiv anda bland deltagarna.

Ett lyckat resultat gjorde sedan att utbildningen genomfördes lokalt på nio platser från norr till söder. Då med 20 – 35 deltagare på de olika orterna.