Aha-upplevelser uppstår när bitarna faller på plats

”Att förse elever med information är en ytlig form av undervisning. Att hjälpa dem att nå kunskap genom att träna dem att tolka och värdera information är en betydligt bättre form. Men den bästa formen av lärande är den som leder till att eleverna förstår det material de lär. En ny insikt är ofta kopplad till en aha- upplevelse. Aha-upplevelser uppstår när bitarna faller på plats.

Enligt min uppfattning förstår man något när man ser ett meningsfullt mönster i en mängd fall inom en kunskapsdomän.
Som ett exempel på ett pedagogiskt verktyg med stor potential att stödja elevernas förståelse vill jag hålla fram simuleringsprogram.

En simulering innebär att man ersätter ett händelseförlopp i verkligheten med en dynamisk modell där de väsentligaste variablerna finns med. Man kan säga att simuleringar är en form av visualiseringar – nämligen visualiseringar av dynamiska system. Ett välgjort simuleringsprogram gör det möjligt att presentera kunskap på ett lättillgängligt sätt. Det förlopp man vill simulera kan omvandlas till ett format som blir lättare att förstå.”

– Professor Peter Gärdenfors