Att vara företagare och driva en verksamhet innebär bland annat att hålla reda på en mängd olika lagar och regler som naturligtvis måste följas för att inte riskera påföljder av olika slag.

Utbildningen riktar sig till dig som driver företag, sitter i styrelser för mindre företag, arbetar som redovisningskonsult eller på annat sätt har intresse av vad ett företag måste tänka på. I utbildningen behandlas vilka fel och fällor som bör undvikas. Vi tar bland annat upp bokförings- och skattebrott, konsekvenser av att inte upprätta en kontrollbalansräkning, vilka regler som gäller för kostnader, skattefria förmåner, moms på bilar och handel inom EU samt fel som kan förekomma på fakturor.

Utbildningen lämpar sig också privatpersoner som vill lära sig mer om vad som gäller för företag, kanske som anställd, och blivande företagare.

Det här är bara ett exempel på våra 23 kurser Reagens har på hemsidan och som du nu kan delta i via nätet. Kurserna är i form av filmade föreläsningar och genomförs i samarbete med Diploma som administrerar kurserna.