Filmade föreläsningar – se ett exempel

Tillsammans med PwC har vi gjort 16 olika filmade föreläsningar uppdelade på olika avsnitt som exempel Vad är ekonomi, Resultaträkning och Affärsmässighet. Totalt 75 minuter som man kan titta på när som helst, ta ett eller ett par avsnitt i taget och repetera om man vill.
Föreläsningarna passar bland annat utmärkt som en grund för icke ekonomer före en simulering.
Här kan du se ett exempel på en av föreläsningarna.