En ekonomiutbildning på 8 veckor med en mix av föreläsningar och laborationer i form av en affärssimulering,                    i det här fallet som en avslutning och praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper, är just avslutad.                                  Allt har fungerat alldeles utmärkt – tack vare engagerade deltagare.

Några kommentarer från deltagare i kursen;

Hej!

Här kommer tentan!                                                                                                                                                         Tusen tack för denna kurs, den har varit mycket intressant och lärorik!

Hej!

Bifogat har ni min tenta.
Tack för bra kurser

Hur upplägget och genomförandet gjordes berättar vi gärna om du kontaktar oss.