Rätt förberett, utformat och genomfört är ett Företagsspel inte längre bara ett spel. Det är då, eller blir då, ett effektivt och anpassningsbart förändringsverktyg med en tydlig pedagogik – en Affärssimulering.

En Affärssimulering ger inte bara kunskap, den skapar något mer som är minst lika viktigt, förståelse. Och vad är kunskap värd utan förståelse?

Högskolestudenter, på en av våra Handelshögskolor, som genomfört en Reagens Affärssimulering har uttalat sig med ”jag har lärt mig mer på en dag, än på ett år”. Detta är naturligtvis inte helt riktigt. Men, vad som är riktigt är att de har förstått innehållet och innebörden av vad de har lärt sig.

Ett rätt utfört Företagsspel, dvs. en Affärssimulering, där vi kan varva rena lärande-pass, eller teoripass,med träning i form av en simulering accelererar lärande-processen och vi kan på så sätt effektivisera tiden för en utbildning eller träning.

Så, nästa gång du funderar på ett Företagsspel – se till att det är en Affärs-Företagssimulering.