Från säljare till Affärspartner

Några uttalanden från deltagare i en utbildning 2018 hos en av våra kunder.

Syftet och målet med utbildningen var att skapa en bättre förståelse för kunders situation och hur de kan hjälpa sina kunder till bättre affärer.

 

  • Very interesting and unique
  • Great way to learn the different aspects of the business
  • Lot of great points, it was a training I learned most in
  • Excellent !
  • Fair and effective way to estimate the business environment of our customers and understand them better
  • Very inspirational , practical and fun. Good team work and many lessons learned
  • The simulation was very good to focus on key things we have learned in the previous days