Reagens Affärsutveckling stärks ytterligare sedan Benny Wedberg har knutits till Reagens som medarbetare och delägare.

Benny har en mycket lång och djup erfarenhet av utbildning som kursutvecklare, konsult och företagande, med andra ord en perfekt bakgrund för att kunna uppfylla nuvarande och blivande kunders förväntningar i de uppdrag som finns hos Reagens Affärsutveckling.

Benny har en ekonomexamen från Uppsala universitet. Han har drivit egen redovisningsbyrå sedan 1999 och hållit utbildningar inom ekonomi och företagande sedan dess. Han har/har haft utbildningsuppdrag åt bland andra Björn Lundén Information, Diploma utbildning, IHM Business School och Srf konsulterna.

Vidare har Benny arbetat som företagsmäklare och varit VD på SRF samt kursutvecklare åt Srf konsulterna. Han är idag verksam som ekonomikonsult och företagsrådgivare och driver själv en handfull företag och sitter i ett tiotal bolagsstyrelser.

Vi är glada över att Benny kommer in i verksamheten och vi är övertygade om att detta kommer att stärka Reagens Affärsutveckling och vara en resurs för nuvarande och kommande kunder.