Enbart att förmedla fakta är inte utbildning, och kompetens handlar om att fusionera kunskap med färdighet och applicera detta i deltagarnas vardag.

 Reagens Affärsutveckling har skapat ett nytt och effektivt upplägg vid Yrkeshögskoleutbildningar. Bland annat för Ekonomistyrning, redovisning och bokföring.

Helt kort går det ut på att vi lägger till ett interaktivt moment där studenterna via en simuleringsmodell får tillämpa de teoretiska kunskaperna de lärt sig tidigare i utbildningen. Undervisningsupplägget har genomförts tillsammans med ett antal olika utbildningsanordnare med en mycket positiv respons från deltagarna.

Det kanske roligaste att se är hur studenterna gilla upplägget där de får jobba med ”verkligheten” och inte bara plugga teori och kanske jobba med olika Case.

Hör av dig så kan vi berätta mer om upplägget.