Vi kommer kanske ihåg reagens från skolans kemi.                                                                                                            Det är grunden till varför vi heter Reagens. Lite lätt filosofiskt men det finns en genuin koppling.

– Vetskapen om att ett verktyg eller ämne kan påvisa något mer.

Tittar vi i Nationalencyklopedin så kommer ordet reagens ifrån att ”återdriva” eller ”återsätta i rörelse”.                        Söker vi bland synonymer så är Reagens ett reaktionsmedel eller Verkningsmedel.                                                     Slutligen så är reagens ett ämne eller en kombination av ämnen som åstadkommer förändringar.

Vi på Reagens Affärsutveckling är övertygade om att de flesta individerna har kunskaper som de inte visar, eller får tillfälle att visa, som kan synliggöras bara vi ger dem rätt förutsättningar med rätt grund och verktyg.

I kombination med nytt lärande och träning av förmågor är Reagens Simuleringar en plattform, ett verktyg, som lyfter fram, tränar och synliggör de kunskaper och kompetenser som finns.

Vi sätter kunskap och kompetens i rörelse.                                                                                                                            Vi påvisar förekomsten av andra ämnen.                                                                                                                    Reagens åstadkommer förändringar.

– Det är därför vi heter Reagens.