Tre nya kunder som vill genomföra Reagens Affärssimuleringar. Alla 3 företagen har det gemensamma att de vill ge medarbetarna en bättre grund att utgå ifrån för att kunna bidra till företagens långsiktiga utveckling. Beroende på företagens affärsstruktur och marknadsposition skiljer sig fokus under utbildningen dock åt.

Kundnöjdhet, förståelse för olika funktioner i företaget och affärsförståelse är delar av fokusområdena.

Kul med nya kunder (utan att förringa befintliga kunder) inom nya områden.

Nu jobbar vi på, och hoppas på att trenden håller i sig.