32 deltagare, 6 grupper, 6 grupparbetsrum och en föreläsningssal.                                                                              Alla deltagare närvarade från enskilt olika platser. Det var scenariot för vår senaste utbildning för en kund.

Deltagarna fick alla dokument som förutsättningar, uppgifter och stödblanketter via nätet. Med 2 st handledare från Reagens styrdes simuleringen i stort sett som ”vanligt” men självklart med hänsyn till att allt gjordes på Online på distans.

– Med engagerade deltagare och teknik som var med oss har allt fungerat på ett utmärkt sätt med lika nöjda deltagare som vid de simuleringar vi vanligen genomför med fysiska möten.

Det visar tydligt att Reagens affärssimuleringar går att genomföra Online på distans med lite framförhållning och viss extra anpassning.

Vill du veta mer om affärssimulering Online så kontakta oss gärna.