Utbildningar

Standardiserade eller skräddarsydda lösningar – manuella och med digitala hjälpverktyg. Fysiska möten och/eller blended learning. Introduktioner och uppföljning. Innehåll och genomförande styrs av uppdragsgivarens mål och behov för bästa resultat.