Skattetips för företagare  – Skattefria inkomster och ej avdragsgilla kostnader.

 Nyckeltal  – Utveckla verksamheten med nyckeltal som verktyg för ekonomisk analys.

 Budget  – Handlingsberedskap och förberedelser inför morgondagen.

Fel och fällor för företagare och företagande.

Det här är några exempel på våra 23 kurser Reagens har på hemsidan, som du kan delta i via nätet.                    Kurserna är i form av filmade föreläsningar, motsvarande ca ½ dags lärarledd föreläsning, och genomförs i samarbete med Diploma som administrerar kurserna.

Gå till ”Distansutbildning” där du hittar våra 23 kurser. Klicka dig vidare till den eller de kurser du vill veta mer om.        Vi tror att du kan hitta något som är intressant!