Utvecklat samarbete med Pwc

PwC som varit en partner till Reagens sedan mer än 10 år använder Reagens affärssimuleringar i ett stort antal utbildningar och förändringsprojekt såväl internt som för kunder.
Kunderna är allt från privata företag, offentliga organisationer till EU projekt.
Med början under förra året stärktes samarbetet ytterligare då Reagens och PwC nu också genomför ett antal gemensamma projekt. Några av många styrkor med samarbetet är att PwC finns representerade över hela landet såväl som internationellt. PwC har också med sina expertkompetenser inom många områden de bästa förutsättningarna att vid behov arbeta med följdprojekt, implementeringar och resultatuppföljning..
Vi driver nu vårt samarbete framåt för ytterligare gemensamma projekt.
Kontaktperson hos PwC är Kalle Liljeberg, PwC Partner och kontorschef i Kista.