Affärscoach på Högskolan

Reagens Affärsutveckling har blivit utsedda och upphandlade till att vara Affärscoacher inom Högskolans projekt ”Knowledge Transfer Partnerships”. Reagens Affärsutveckling bidrar med erfarenhet och kompetens inom Affärsutveckling och Affärsmässighet i projektet