”Bästa inslaget hittills i företagets Academy”

Det utryckte kundens HR chef efter att vi genomfört en utbildning för ca 25 av företagets medarbetare. ”Jag vill bra återkoppla, tack för en kalasbra gårdag! ”Bästa inslaget hittills i företagets Academy” uttrycktes i ledningsgruppen i morse på vårt dagliga SUP-möte”. xxxx rekryterings- och utvecklingschef, tillika HR chef. Även företagets CFO var nöjd. ”Under hela mitt yrkesliv…

Nya filmade utbildningar/föreläsningar.

Nu kan vi lägga till ytterligare två filmade utbildningar. ”Företagsvärdering” och ”Affärsutvecklingens Strategi och Taktik”. Med dem har vi nu i samarbete med Diploma 25 olika utbildningar med allt från ”Grundläggande ekonomi” och ”Nyckeltal till ”Budget -Handlingsberedskap och förberedelser inför morgondagen” till ”Avtalslagen” och ”Bokslut Aktiebolag” Du hittar länkar till kurserna under ”Distansutbildning” här på…

Covidelever

Vi hade utbildning för ett antal gymnasielärare för ca en vecka sedan. Vid en diskussion nämnde några lärare ”Covidelever” som en förklaring till en lägre kunskapsnivå och sämre resultat på skrivningar. Beskrivningen syftade då på elevernas distans-undervisning under pandemin. Självklart väldigt tråkigt och olyckligt för eleverna att det har blivit så. Vi tycker det visar…

Sensommaren och hösten ser ut att starta bra.

Tre nya kunder som vill genomföra Reagens Affärssimuleringar. Alla 3 företagen har det gemensamma att de vill ge medarbetarna en bättre grund att utgå ifrån för att kunna bidra till företagens långsiktiga utveckling. Beroende på företagens affärsstruktur och marknadsposition skiljer sig fokus under utbildningen dock åt. Kundnöjdhet, förståelse för olika funktioner i företaget och affärsförståelse är…

Tillåt oss att skryta lite.

2022…Nytt år med nya möjligheter, och tyvärr inledningsvis nygamla prövningar. Prövningar som vi ju alla hoppas på att de under året ska vändas till något positivt så att 2022 totalt sett blir ett riktigt bra år. För att bland annat peppa oss själva vill vi sprida (eller skryta lite) och ge några exempel på positiva…

Skattetips för företagare, Nyckeltal, Budget och Fel och fällor.

Skattetips för företagare  – Skattefria inkomster och ej avdragsgilla kostnader.  Nyckeltal  – Utveckla verksamheten med nyckeltal som verktyg för ekonomisk analys.  Budget  – Handlingsberedskap och förberedelser inför morgondagen. Fel och fällor för företagare och företagande. Det här är några exempel på våra 23 kurser Reagens har på hemsidan, som du kan delta i via nätet.  …

Fel och fällor för företagare och företagande

Att vara företagare och driva en verksamhet innebär bland annat att hålla reda på en mängd olika lagar och regler som naturligtvis måste följas för att inte riskera påföljder av olika slag. Utbildningen riktar sig till dig som driver företag, sitter i styrelser för mindre företag, arbetar som redovisningskonsult eller på annat sätt har intresse…