Aktuellt

Affärscoach på Högskolan

Reagens Affärsutveckling har blivit utsedda och upphandlade till att vara Affärscoacher inom Högskolans projekt ”Knowledge Transfer Partnerships”. Reagens Affärsutveckling bidrar med erfarenhet och kompetens inom Affärsutveckling och Affärsmässighet i projektet

Detaljer

Ny medarbetare och Partner

Reagens Affärsutveckling stärks ytterligare sedan Benny Wedberg har knutits till Reagens som medarbetare och delägare. Benny har en mycket lång och djup erfarenhet av utbildning som kursutvecklare, konsult och företagande, med andra ord en perfekt bakgrund för att kunna uppfylla nuvarande och blivande kunders förväntningar i de uppdrag som finns hos Reagens Affärsutveckling. Benny har…

Detaljer

Kompetensvecka på Kanarieöarna

Kompetensvecka på Kanarieöarna Under en vecka genomförde ett kedjeföretag, tillika en ny kund, ett sprängfullt program där vi fick möjlighet att genomföra en skräddarsydd Affärssimulering under två dagar. Att genomföra en Affärssimulering för 85 deltagare i en och samma lokal och med 6 synkroniserade projektorer är en trevlig upplevelse. Mängder av lovord och positiva superlativ…

Detaljer