En metodik för faktabaserad insikt


Reagens Affärssimuleringar är en metodik, och ett verktyg för kompetensutveckling i affärsmässighet och affärsutveckling med helhetssyn, ekonomiska samband, och konsekvenser av beslut och aktiviteter.

Kundanpassade lösningar eller generiska modeller


Reagens genomförs via ett flertal olika generiska modeller eller via skräddarsydda, kundanpassade modeller som helt fokuserar på kundens behov och mål.

Vill du ha fördjupad och ytterligare information om vilka vi är, exempel på kunder från vår 15-åriga erfarenhet med affärssimuleringar, hur vi jobbar, hur vi kan skräddarsy olika kundanpassade lösningar, eller hur ett projekt kan se ut hos dig, så kontakta oss!


  • Vår kompetens
Efter femton års erfarenhet med utbildningar och simuleringar i affärsförståelse och affärsmässighet vågar vi påstå att vi kan hantera det flesta behov som kan dyka upp.

Reagens Affärsutveckling har också sedan många år en mycket gedigen erfarenhet som konsulter inom affärsutveckling, redovisning, marknadskommunikation, ekonomikonsulting, varumärkesarbete och affärscoachning.

Genom vår egen kompetens och erfarenhet, eller tillsammans med någon av våra partners, täcker vi in de flesta tänkbara områdena för ökad kunskap om, eller förståelse för, affärsutveckling och affärsmässighet. Oavsett om det handlar om generell affärsförståelse för bredare grupper, eller specifika fokus på tex. kapitalrationalisering, kunders verksamhet, eller annat fokusområde, kan vi genomföra utbildningar och/eller implementering av förändringsprojekt.
  • Utbildningar
Standardiserade eller skräddarsydda lösningar - manuella och med digitala hjälpverktyg. Fysiska möten och/eller blended learning. Introduktioner och uppföljning. Innehåll och genomförande styrs av uppdragsgivarens mål och behov för bästa resultat.
  • Konsultverksamhet
Baserat på många års arbete i ren linjeverksamhet och konsultverksamhet med affärsutveckling, företagsekonomi och marknadskommunikation, jobbar Reagens Affärsutveckling även med konsultuppdrag.

Exempel på konsultuppdrag är, coacher i affärsutveckling och marknadskommunikation, affärscoacher och redovisningskonsulter, ekonomikonsulter åt ägarledda företag, strategi och positioneringsarbete, och organisationsutveckling för ägarledda företag.

Dessutom finns en lång erfarenhet från styrelsearbete, marknadsgrupper och rådgivare i företag, föreningar och organisationer, inom Reagens Affärsutveckling.

Sist men inte minst har vi kunskap och erfarenhet från många års eget företagande och uppstart av företag inom ett flertal olika branscher.

Aktuellt


Ekonomikortet ...
Ekonomi, Ekonomiska samband och Ekonomisk helhetsförståelse – En utbildning i Affärsekonomi för din ...


Filmade föreläsningar – s ...
Tillsammans med PwC har vi gjort 16 olika filmade föreläsningar uppdelade på olika avsnitt som exemp ...


Utvecklat samarbete med P ...
PwC som varit en partner till Reagens sedan mer än 10 år använder Reagens affärssimuleringar i ett s ...


Se filmklippet om Reagens ...
Reagens Affärsutveckling har gjort en kort presentationsfilm, som vi gärna vill att du ägnar 3,01 mi ...


The happy secret to bette ...