Filmade föreläsningar – se ett exempel

Filmade föreläsningar – se ett exempel Tillsammans med PwC har vi gjort 16 olika filmade föreläsningar uppdelade på olika avsnitt som exempel Vad är ekonomi, Resultaträkning och Affärsmässighet. Totalt 75 minuter som man kan titta på när som helst, ta ett eller ett par avsnitt i taget och repetera om man vill. Föreläsningarna passar bland…

Utvecklat samarbete med Pwc

Utvecklat samarbete med Pwc PwC som varit en partner till Reagens sedan mer än 10 år använder Reagens affärssimuleringar i ett stort antal utbildningar och förändringsprojekt såväl internt som för kunder. Kunderna är allt från privata företag, offentliga organisationer till EU projekt. Med början under förra året stärktes samarbetet ytterligare då Reagens och PwC nu…